NT-Sử dụng vitamin trong nuôi tôm

Các loài động vật đều có nhu cầu về vitamin. Khác với nhu cầu về tinh bột, đạm và mỡ cần số lượng lớn, vitamin chỉ cần một lượng rất nhỏ...