ThS. NGUYỄN THỊ THANH TUYẾT

ThS. NGUYỄN THỊ THANH TUYẾT

CG: ThS Nguyễn Thị Thanh Tuyết. Chức danh: Hội viên Hội KHKT bảo vệ thực vật Việt Nam, NCV chính bộ môn miễn dịch thực vật - Viện Bảo vệ thực vật.