Cấm cho vật nuôi ăn thức ăn ôi thiu, mất vệ sinh từ 1/1/2020

2019-12-19 10:20:55

Tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi phải cung cấp đủ thức ăn, nước uống bảo đảm vệ sinh cho vật nuôi, tránh cho vật nuôi ăn đồ ôi thiu, nhiễm khuẩn.

Đây là quy định mới được đề cập tại Khoản 2 Điều 69 Luật chăn nuôi 2018 (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020).

Cụ thể, tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi phải cung cấp đủ thức ăn, nước uống bảo đảm vệ sinh cho vật nuôi. Việc quy định như trên sẽ tránh trường hợp cho vật nuôi ăn đồ ôi thiu, nhiễm bẩn, nhiễm khuẩn… có nguy cơ gây bệnh và lây bệnh cho vật nuôi và con người.

Bên cạnh đó, khi chăn nuôi vật nuôi thì chủ nuôi cần phải đảm bảo có chuồng trại, không gian chăn nuôi phù hợp với vật nuôi; phòng bệnh và trị bệnh theo quy định của pháp luật về thú y; không đánh đập, hành hạ vật nuôi.

Cũng như yêu cầu bắt buộc với tổ chức, cá nhân vận chuyển vật nuôi phải sử dụng phương tiện, trang thiết bị vận chuyển vật nuôi phù hợp, bảo đảm không gian thông thoáng, hạn chế chấn thương, sợ hãi cho vật nuôi; cung cấp đủ thức ăn, nước uống cho vật nuôi; không đánh đập, hành hạ vật nuôi.

Đối với, cơ sở giết mổ vật nuôi phải đảm bảo có nơi lưu giữ vật nuôi bảo đảm vệ sinh; cung cấp nước uống phù hợp với vật nuôi trong thời gian chờ giết mổ; hạn chế gây sợ hãi, đau đớn cho vật nuôi; không đánh đập, hành hạ vật nuôi; có biện pháp gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ; không để vật nuôi chứng kiến đồng loại bị giết mổ./.

Theo nhachannuoi.vn


Xem thêm


Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia