Chuyên gia giải đáp một số bệnh trên cây vải và cây bưởi

2019-04-26 15:33:15

Chuyên gia trồng trọt Đinh Văn Đức - Nguyên phụ trách Phòng Quản lý sinh vật hại Cục BVTV - giải đáp những thắc mắc của bà con về vấn đề sâu bệnh hại tấn công vải giai đoạn ra hoa và sâu vẽ bùa trên bưởi.


Xem thêm


Cộng Ngay 10.000 Cho 100% Khách Hàng