Cơ chế lây bệnh và cách phòng dịch tả lợn châu Phi

2019-02-22 17:07:59


Xem thêm

Độc đáo giống su hào tím

Mặc dù đã được thị trường biết đến từ 2 năm trước, nhưng đến nay, giống su hào tím vẫn đang được ưa chuộng. Giá hạt giống cao nhưng rất sốt hàng.