Được thần linh báo mộng, người đàn ông Ấn Độ 40 năm không cắt tóc, gội đầu

2019-08-07 17:14:00

Ông Sakal Dev Tuddu trong một giấc mơ được thần linh dặn rằng không được gội đầu, cắt tóc, vậy là ông quyết định làm theo.


Xem thêm


Cộng Ngay 10.000 Cho 100% Khách Hàng