Gà cũng bị Bê Đê

2018-09-10 11:20:05

Với vẻ bề ngoài có sự kết hợp vô cùng lạ giữa gà trống và gá mái, con gà của một hộ dân ở An Giang bỗng dưng nổi tiếng. Theo khoa học, con gà này là cá thể lưỡng tính, tỉ lệ bắt gặp vô cùng hiếm.


Xem thêm


Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia