Giống lúa mới ngắn ngày BĐR27

2017-09-21 15:36:50

BĐR27 thuộc nhóm giống ngắn ngày, vụ ĐX 105 – 110 ngày và HT từ 95 – 100 ngày. Cao cây khoảng 106cm, thân to và cứng khó bị đổ ngã. Kháng rầy nâu và bệnh đạo ôn cấp 1 - 5, hạt bầu, chất lượng cơm trung bình.

09-37-02_e6922821fc3b7e7d2590e45bbbcb7
BĐR27 chống chịu sâu bệnh rất tốt, năng suất ổn định 80 - 84 tạ/ha (vụ ĐX) và 70 tạ/ha (vụ HT)

Giống lúa BĐR27 (Rice Binh Dinh 27) tên thường gọi AN27 do Viện KHKT Nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ lai tạo và chọn lọc đã hoàn tất khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng (VCU) từ vụ ĐX 2015 với kết quả, năng suất vượt các giống lúa đối chứng HT1 từ 17 - 20% và vượt giống lúa Khang dân từ 12 - 14%.

BĐR27 thuộc nhóm giống ngắn ngày, vụ ĐX 105 – 110 ngày và HT từ 95 – 100 ngày. Cao cây khoảng 106cm, thân to và cứng khó bị đổ ngã. Kháng rầy nâu và bệnh đạo ôn cấp 1 - 5, hạt bầu, chất lượng cơm trung bình.

Kết quả khảo nghiệm SX và thử nghiệm mô hình nhân giống diện rộng tại các tỉnh trong vùng như Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định… BĐR27 chống chịu sâu bệnh rất tốt, năng suất ổn định 80 - 84 tạ/ha (vụ ĐX) và 70 tạ/ha (vụ HT).

Ông Nguyễn Văn Siêng, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Phú Hòa, Phú Yên cho biết, có nhiều chân đất trong huyện Phú Hòa năng suất giống lúa BĐR27 đạt 90 tạ/ha, nông dân rất thích. Bởi vậy, chỉ trong hai vụ ĐX 2016-2017 và HT 2017 diện tích các HTX tự nhân rộng đã đạt 700ha.

Hiện nhóm tác giả đang gấp rút hoàn tất hồ sơ đề nghị Cục Trồng trọt công nhận cho SX thử giống lúa AN27 trên địa bàn.

TS LƯU VĂN QUỲNH

Theo Nongnghiep.vn 21/09/2017

Xem thêm