Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Vũ Văn Hải
Email:

Câu hỏi:

Sầu riêng 6-7 tháng, bị khô lá, lá quăn lại, đọt trùn xuống? Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trả lời:

Chào anh Hải!

Nguyên nhân: Do Rầy phấn (Allocaridara malayensis Craw) gây hại.

Biện pháp phòng trừ
Điều khiển cây ra đọt non đồng loạt để dễ trừ rầy.
Khi cây vừa búp đọt, phun các loại nông dược trị rầy như: Actara 25WG, Dantotsu 50 WDG, Confidor 100 SL,…