Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Công Đông
Email:

Câu hỏi:

Chế phẩm sinh học EMC có thể trộn với thức ăn cho tôm thẻ chân trắng được không?

Trả lời:

Chào anh Đông!

Hiện nay trên thị trường có rất nhiêu loại sản phẩm sinh học. Tuy nhiên, theo yêu cầu anh hỏi thì chế phẩm sinh học  EMC được dùng để xử lý phân gia súc, gia cầm, rác thải, phế thải trong nông nghiệp làm phân bón hữu cơ và xử lý ô nhiễm môi trường. Do đó, việc sử dụng sản phẩm này để trộn vào thức ăn cho tôm thẻ chân trắng là không phù hợp.

Thông tin đến anh!