Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Hữu Chiến
Email:

Câu hỏi:

Cho bò ăn đạm ure thì có phải trộn vào thức ăn không? Trộn như thế nào?

Trả lời:

Chào anh Chiến, 

Khi cho bò ăn urê thì mức ăn từ 50-60 gam/ngày là an toàn và phải bắt buộc trộn vào cám và cho ăn khô, tuyệt đối không được hòa nước. Đã sử dụng urê thì nên cho bò ăn liên tục hiệu quả mới cao còn nếu bữa ăn bữa bỏ thì hiệu quả sẽ thấp.

Trong trường hợp không trộn vào cám thì anh hòa nước và vẩy vào cỏ khô hoặc rơm khô cho bò ăn. Tốt nhất anh cần cho bò ăn thêm rỉ mật hoặc tinh bột khác kèm theo.

Thông tin đến anh!