Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Lê Thị Thu Hà
Email:

Câu hỏi:

Cho tôi hỏi tôi có thể mua cá leo giống ở đâu Đà Nẵng? Địa chỉ thu mua cá leo thương phẩm tại Đà Nẵng?

Trả lời:

Chào chị Thu Hà!

Địa chỉ bán cá leo giống, hỗ trợ kỹ thuật nuôi tại Đà Nẵng:

Trung tâm Khuyến Ngư Lâm TP Đà Nẵng - Trại giống thủy sản nước ngọt Hòa Khương

Địa chỉ: Hoà Khương, Hòa Vang, Đà Nẵng

Số điện thoại: 02366292588 và 0905510929  

Địa chỉ thu mua cá leo tại Đà Nẵng:

Hải sản Đà Thành

Số điện thoại: 0905 716 826

Email: hoangk4.tm@gmail.com

Ngoài ra, chị tham khảo thêm một số nhà hàng hải sản trên địa bàn để trao đổi về việc làm nhà cung cấp cá leo.

Thông tin đến chị!