Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Tân
Email:

Câu hỏi:

Địa chỉ bán ốc bươu đen giống ở Trà Vinh

Trả lời:

Chào anh Tân,

Ở Trà Vinh, anh có thể liên hệ đến các cơ sở sau để mua ốc giống:

1.Anh Tú. Địa chỉ: huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.
ĐT: 0373 143 565

2. Anh Tùng, ĐT: 0398 293 904

3. Anh Toàn, ĐT: 0348 359 636

4. Trại ốc Càng Long, ĐT: 0968 807 163

Thông tin đến anh.