Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Nam
Email:

Câu hỏi:

Ở Cà Mau mua cá rô phi con với cá trê con ở đâu?

Trả lời:

Chào anh Nam,
Ở Cà Mau anh có thể đến các trại cá giống sau để mua con giống:
1.    Trại cá giống Năm Lợi. Địa chỉ: Ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau. ĐT: 0290 3511 262
2.    Trại Cá Giống Quách Chương. Địa chỉ: 139 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Tp. Cà Mau, Cà Mau. ĐT: 0780 3834 139
3.    Trại Cá Giống Năm Mới. Địa chỉ: Khóm 1, Phường Tân Xuyên, Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau. ĐT: 094 410 20 99
4.    Trung tâm giống Nông nghiệp tỉnh Cà Mau. Địa chỉ: Ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. ĐT: 091 401 50 30
Thông tin đến anh!