Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Trương Hoàng Thanh
Email:

Câu hỏi:

Tôi muốn mua cá lóc giống ở Tiền Giang thì mua ở đâu?

Trả lời:

Chào anh Thanh!
Để mua cá lóc giống tại Tiền Giang, anh có thể tham khảo địa chỉ sau:

- Trại cá giống Nguyễn Hiếu

- Chuyên cung cấp tất cả các loại cá giống nước ngọt: trê vàng, trê lai, rô đầu nhím, rô đầu vuông, sặc rằn, chép, troi, phi, hường, tai tượng, lóc...

- Email: hieutiengiang1985@gmail.com

- Địa chỉ: Hậu Mỹ Bắc A, Cái Bè, Tiền Giang

- Điện thoại & fax: 0972657757 - 0949668584.

Thông tin đến anh!