Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Giáp
Email:

Câu hỏi:

Tôi muốn mua cá trê vàng giống ở Bình Dương thì mua ở đâu?

Trả lời:

Chào anh Giáp!

Anh có thể tham khảo một số địa chỉ mua cá trê vàng giống như sau:

1. Cá trê vàng giống miền Nam

Số điện thoại: 0855578405

2. Trại cá anh Mãi - bán cá giống khu vực miền Nam

Số điện thoại: 0902359949

3. Trại cá giống Tân Vạn

Địa chỉ: 777 Ngãi Thắng, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương

Số điện thoại: 02513831254

Thông tin đến anh!