Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Hoàng Quốc Toản
Email:

Câu hỏi:

Cho tôi hỏi địa chỉ mua dúi giống tại tỉnh Phú Thọ?

Trả lời:

Chào anh Toản!

Để mua dúi giống tại tỉnh Phú Thọ, anh vui lòng liên hệ đến những địa chỉ sau:

1.    Trang trại dúi giống Bác Quỳ
Địa chỉ:  Thanh Sơn, Phú Thọ
2.    Dúi giống, dúi thịt Phú Thọ
3.    ĐT: 01626329666
Trại giống Hồng Quyên
Địa chỉ: Khu 7, Văn Bán, Cẩm Khê, Phú Thọ.
ĐT: 0964.115.786
4.    Anh Dương Văn Phương
Địa chỉ: Thôn Lâm Xuyên – Tam Hồng – Yên Lạc – Vĩnh Phúc
ĐT: 0938 615 789