Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Trần Văn Thái
Email:

Câu hỏi:

Ao cá sau khi thu hoạch xong bơm cạn nước và phơi ao. Nhưng khi xả nước vào ao lại nổi rất nhiều váng. Xin cho biết làm thế nào để xử lý hết lớp váng đó?

Trả lời:

Chào anh Thái!

Thông thường, mỗi ao cá sau khi được cải tạo và phơi đáy ao sẽ xuất hiện váng là bình thường. Việc váng nổi nhiều cũng có nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên, mức độ nhiều hay ít còn phụ thuộc vào điều kiện ao nuôi cũng như chất đất của ao.

Những ao có chất lượng đất nhiễm phèn nặng thường váng sẽ nổi nhiều hơn các ao có chất đất không nhiễm phèn. Lớp váng đó thường ít ảnh hưởng tới sức khỏe của cá nuôi nhưng nếu mật độ dày và nhiều sẽ làm có cá nuôi bị hạn chế quá trình hô hấp do lớp váng bám vào mang cá khi cá lên tầng mặt hô hấp. Vì vậy, khi lấy nước vào ao nên thay nước vài lần cho chất lượng nước ao tốt hơn.