Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Đặng Thị Yến
Email: dangyen54dhv@gmail.com

Câu hỏi:

Xin hỏi chuyên gia: Tôi có cấy nước ao nuôi tôm thẻ chân trắng trên môi trường TCBS, khi đọc khuẩn lạc tôi thấy có khuẩn lạc màu đen xuất hiện từ 1 tháng trở lên, càng ngày càng nhiều về sau. Vậy khuẩn lạc màu đen đó có gây hại không và khuẩn đó là khuẩn gì?

Trả lời:

Chào chị Yến!

Môi trường TCBS là môi trường chọn lọc cho giống Vibrio phát triển, các khuẩn lạc có màu xanh hoặc màu vàng hoặc vàng nhạt, có một vài loài chúng không phát triển; chúng là vi khuẩn thường gây bệnh cho tôm nuôi nước lợ. Trong môi trường TCBS có khuẩn lạc màu đen (chúng tôi chưa gặp), cần cấy thuần sang môi trường không chọn lọc như Nutrien Agar 2% NaCL để xác định chúng là vi khuẩn gì? Vấn đề này chưa trả lời được. Chị nên gửi mẫu về các Cơ quan chuyên ngành nghiên cứu về vi khuẩn, ví dụ Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1,2,3…

Thông tin đến chị!