Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Nguyễn Tình
Email:

Câu hỏi:

Một vài khu chuồng lợn nhà tôi đang bị lở mồm long móng, còn 20 con lợn con được 20 ngày tuổi là chưa bị. Lợn mẹ chưa tiêm phòng vaccine lở mồm long móng. Tôi có thể tiêm vaccine lở mồm long móng cho 20 con lợn con được không?

Trả lời:

Chào anh Tình!

Đối với lợn con sinh ra từ mẹ không tiêm phòng, tiêm phòng lần đầu toàn đàn từ 14 ngày tuổi. Tiêm 2 mũi cách nhau 4 - 5 tuần. Tái chủng mỗi 4 tháng một lần. Lợn con nhà anh đã 20 ngày tuổi, anh hoàn toàn có thể tiêm vaccine lở mồm long móng.

Lưu ý:

- Cách ly đàn lợn con khỏe mạnh

- Vệ sinh, sát trùng chuồng trại sạch sẽ.

Thông tin đến anh!