Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Đào Quốc Dũng
Email:

Câu hỏi:

Mật độ, khoảng cách trồng chuối bao nhiêu là vừa?

Trả lời:

Chào anh Dũng,

Mật độ trồng dày hay thưa phụ thuộc vào các điều kiện sau đây:

- Đất đai: những giống càng thấp cây, tán lá chiếm một khoảng không gian hẹp như chuối tiêu lùn, chuối ngự có thể trồng dày, còn các loại chuối tiêu vừa, chuối tiêu cao, chuối lá, chuối gòn… lại trồng thưa hơn.

Ở nước ta hiện nay, mật độ trồng phổ biến khoảng trên dưới 1000 cây một hécta (với chuối tiêu vừa và lùn), khoảng cách trồng:

3m x 3m (1100 cây/ha)

3m x 2,5m (1300 cây/ha).         

Nhìn chung, với giống chuối tiêu lùn có thể trồng 2000 đến 2500 cây một hecta. Khi trồng dày cần chú ý:

- Phải chọn cây con thật đồng đều để tránh mọi sự lấn át, tranh cướp dinh dưỡng và ánh sáng giữa cây này và cây khác.

- Khi trồng dày phải chú ý bón phân đúng mức và phòng tránh dịch bệnh kịp thời, nhất là bệnh đốm lá.

Trồng dày hợp lý có tác dụng tốt cho vườn chuối, vườn sớm được che bóng, ít cỏ dại và tạo điều kiện nóng ẩm phù hợp cho chuối.

Tuy vậy cũng thấy rằng trồng dày, thời gian ra buồng lứa đầu có chậm hơn, cây con lứa đầu cũng ra chậm và kéo dài hơn.

Với giống chuối tiêu vừa trồng với mật độ khá cao mà vẫn cho thu hoạch tốt. Ví dụ ở trong những vườn cá thể của các gia đình, mật độ 3300 cây/ha (2m x 1,5m) trong vườn chuối cây hoàn toàn che kín mặt đất, sinh trưởng tốt, sản lượng cao. Cho nên trồng dày hợp lý cũng là một biện pháp tăng năng suất chuối.

Thông tin đến anh.