Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Nguyễn Văn Thắng
Email:

Câu hỏi:

Tôi có 1 ao rộng 800m2 muốn nuôi cá trắm cỏ. Xin hỏi mật độ nuôi và lượng thức ăn cho ăn hàng ngày là bao nhiêu? Nuôi bao lâu là thu hoạch được?

Trả lời:

Chào anh Thắng!
Trong quá trình nuôi thực tế, cá trắm cỏ thường được nuôi đơn ở các lồng nuôi. Trong các ao nuôi thì thường nuôi ghép với các loại cá khác để đảm bảo sử dụng hợp lý các nguồn thức ăn tự nhiên cũng như sử dụng các bề mặt tầng nước hiệu quả nhất giúp tăng được năng suất và sản lượng.
Khi nuôi ghép, mật độ tất cả các loại cá ghép vào là 1con/m2 với tỉ lệ các loại cá như sau: Cá trắm cỏ: 50%, cá rô phi : 30%, cá chép 10% và 10% còn lại là cá mè và cá trôi. 
Lượng thức ăn cho cá trắm cỏ phụ thuộc vào từng loại thức ăn. Nếu sử dụng thức ăn tự nhiên như: cỏ, lá sắn, lá ngô tươi thì cho ăn từ 30 – 40% trọng lượng cá thả trong ao/ngày. Nếu là thức ăn tinh, thức ăn tự chế biến, cám gạo, cám ngô cho cá ăn với khẩu phần từ 1,5 – 2% trọng lượng cá có trong ao.
Cỡ cá khi thả 10 – 15cm/con, sau 10 – 12 tháng nuôi cá đạt trọng lượng 1,5 – 2kg/con, khi đó anh tiến hành thu tỉa cá.