Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Kim Phụng
Email:

Câu hỏi:

Nuôi cá trắm cỏ khác cá trắm giòn ở điểm nào?

Trả lời:

Chào chị Phụng,

Cá trắm giòn là cá trắm cỏ qua quá trình nuôi cho ăn thức ăn đậu tằm để có chất lượng thịt giòn dai tạo ra sản phẩm cá trắm giòn. 

Sự khác biệt trong quá trình nuôi ở những tháng cuối: Để tạo ra sản phẩm cá giòn, cá trắm cỏ khi đạt kích cỡ 1,5 – 2 kg/con cho ăn bằng thức ăn là hạt đậu tằm trong thời gian từ 3 – 5 tháng trước khi thu hoạch.

Thông tin đến chị!