Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Thu Thảo
Email:

Câu hỏi:

Xin cho tôi biết phương pháp để kiểm tra ong chúa?

Trả lời:

Chào chị Thảo!

Ong chúa thường lẫn vào trong bầy ong thợ, rất khó nhìn thấy. Đôi khi dỡ được một cầu ong lẫn đã thấy ngay ong chúa, nhưng cũng có khi đã dỡ hết các cầu ong lên xem mà không thấy ong chúa đâu. Kiểm tra ong chúa là xem trong đàn còn ong chúa không? Sức khỏe ong chúa như thế nào? Để đạt được kết quả, người ta kiểm tra các mặt khác có liên quan đến ong chúa để kết luận.

- Nếu đã nhìn thấy ong chúa rồi thì có thể xác định được sức khỏe của ong chúa bằng mắt và kinh nghiệm của người nuôi ong.

- Kiểm tra cầu ong xem có trứng hay không? Nếu cầu ong có đẻ trứng ngay ngắn, trứng đẹp là đàn ong đang còn chúa. Nếu thấy trứng ong nhỏ, đẻ linh tinh dính cả trên lỗ tổ tức là trứng của ong thợ đẻ thì đàn ong đã mất chúa.

- Nếu cầu ong không có trứng, không có ong non, ấu trùng thì khẳng định đàn ong đã mất chúa, hoặc chúa đã ngừng đẻ.

- Nếu phía dưới cầu ong thấy có mũ chúa cấp tạo thì đàn ong có thể đã mất chúa hoặc ong muốn tạo chúa để chia đàn.

- Nếu đàn ong đã mất chúa thì có thể chấp nhận chúa mới cho đàn hoặc nhập đàn để duy trì quân ong.