Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Nguyen Duc Tam
Email:

Câu hỏi:

Cho tôi hỏi: Sau khi tiêu hủy dịch tả lợn châu Phi bao nhiêu ngày thì được tái đàn?

Trả lời:

Chào anh Tam!

Theo quy định của bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông, thời điểm tái đàn sau dịch: 30 ngày kể từ khi tiêu hủy lợn hoặc sản phẩm lợn bị nhiễm bệnh và đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, cơ sở từng bước nuôi tái đàn với số lượng khoảng 10% tổng số lợn có thể nuôi tại cơ sở. Sau khi nuôi tái đàn được 30 ngày, thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm, nếu tất cả các mẫu xét nghiệm đều âm tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, khi đó mới nuôi tái đàn với số lượng có thể lên đến 100% tổng số lợn có thể nuôi tại cơ sở.