Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Hoàng Hai
Email:

Câu hỏi:

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật bị xử phạt như thế nào?

Trả lời:

Chào anh Hai!

Theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 114/2013/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật bị xử phạt như sau:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi vi phạm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng với nội dung hướng dẫn sử dụng ghi trên nhãn, bao gói.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng và buộc tiêu hủy thuốc đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không có tên trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng và hạn chế sử dụng ở Việt Nam;

b) Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật dưới dạng ống tiêm thủy tinh.

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng ở Việt Nam; Buộc tiêu hủy thuốc

b) Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng nội dung hướng dẫn ghi trên bao gói gây nguy hiểm cho người, gia súc và làm ô nhiễm môi trường. Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường