Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Huỳnh Văn Tám
Email:

Câu hỏi:

Sầu riêng 6-7 tháng, bị khô lá, lá quăn lại, đọt trùn xuống? Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trả lời:

Chào anh Tám!

Theo anh mô tả thì vườn sầu riêng bị rầy phấn (Allocaridara malayensis Craw) gây hại.
Đặc điểm gây hại
Thành trùng lẫn ấu trùng đều gây hại bằng cách chích hút lá non.

Ấu trùng tập trung trong các lá non còn xếp lại, chưa mở ra, thành trùng thường hiện diện ở mặt dưới lá.
Những lá bị hại có những chấm màu nâu vàng, nâu sau đó lá bị rụng đi, làm cây còi cọc.
Biện pháp phòng trừ
Điều khiển cây ra đọt non đồng loạt để dễ trừ rầy.
Khi cây vừa búp đọt, phun các loại nông dược trị rầy như: Actara 25WG, Dantotsu 50 WDG, Confidor 100 SL,…