Khám phá công nghệ hiện đại trong những ''Trang trại thông minh'

2017-11-23 15:59:46

 

?autohide=1&controls=1&showinfo=0">
 

 

Máy vắt sữa, máy thu trứng, máy cho ăn và máy vệ sinh hoạt động hoàn toàn tự động, chúng ta thấy rằng sức lao động của con người hoàn toàn được giải phóng và hiệu quả mang lại thực sự tuyệt vời.

Xem thêm

Làm nông thời 4.0

Sử dụng công nghệ 4.0 giúp giảm công lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu xuất khẩu và ứng phó với biến đổi khí hậu...