Khi vợ là 'cao thủ' ngoại tình

2018-11-26 16:30:10

Hai vơ chồng nọ, sau khi chết xuống âm phủ thì diêm vương phán:

- Hai vợ chồng nhà ngươi lúc sống đã phạm nhiều tội lỗi trong đó có cả tội ngoại tình. Ngoại tình tuy là tội không nặng lắm nhưng cũng phải chịu phạt, hình phạt đó là phải bị kim đâm, cứ ngoại tình một lần thì bị đâm một cái.

Nói vừa dứt lời diêm vương gọi quỷ sứ đưa hai người này vào chịu phạt. Anh chồng vì đã ngoại tình 10 lần nên phải chịu bị kim đâm 10 cái. Sau khi chịu phạt xong, ra ngoài anh ngó quanh không thấy vợ mình đâu liền hỏi:

- Thưa diêm vương, vợ con đâu rồi ạ?

Diêm vương liền trả lời:

- Vợ ngươi đang nằm trên máy may kia kìa!

- !!!

Theo vnexpress.net

Xem thêm