Bài học xương máu của nông hộ khi nhập cá giống

2019-09-13 09:00:29

Một chút không cẩn thận trong khâu chọn con giống, nông hộ nuôi cá đã phải trả giá. Chuyên gia thủy sản đã giúp anh vượt qua khó khăn như thế nào?


Xem thêm
Cộng Ngay 10.000 Cho 100% Khách Hàng
Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia