N-KỸ THUẬT NUÔI TẰM

Nuôi tằm lấy kén ươm là một nghề đòi hỏi kỹ thuật cao, thời vụ khẩn trương do vậy nếu không nắm vững kỹ thuật thì đa số là thất bại...