Chuyên gia giải đáp một số bệnh trên cây vải và cây bưởi

2019-04-26 15:33:15

Chuyên gia trồng trọt Đinh Văn Đức - Nguyên phụ trách Phòng Quản lý sinh vật hại Cục BVTV - giải đáp những thắc mắc của bà con về vấn đề sâu bệnh hại tấn công vải giai đoạn ra hoa và sâu vẽ bùa trên bưởi.


Xem thêm