CS-Bón phân cho lúa ngắn ngày vụ hè thu ở Nam Bộ

2017-12-28 15:04:35

Khi bón phân cho lúa ngắn ngày cần lưu ý có liên quan một số điểm sau:

1. Làm đất: Nên tiến hành cày ải sau khi thu hoạch vụ Đông Xuân, có thời gian cách ly giữa 2 vụ 3-4 tuần để cho đất phục hồi, giảm ngộ độc hữu cơ. Có thể sử dụng chế phẩm Trichoderma để xử lý rơm rạ là rất tốt.

2. Thời vụ: Hè Thu chính vụ gieo trong tháng 4-5 dương lịch. Nên gieo sạ đồng loạt, tập trung né rầy và theo con nước (thủy văn) của vùng. Vùng không chủ động nước chờ mưa gieo từ 15/5 đến 15/6 dương lịch.

3. Chọn giống: Nên chọn giống thích hợp: cứng cây, chịu phèn, năng suất cao, chất lượng tốt (để dễ bán). Nên sử dụng giống xác nhận (không lấy lúa thịt làm lúa giống). Đặc biệt nên giảm tỷ lệ giống lúa cấp thấp như IR50404, OM576 xuống dưới 10% ở vụ Hè Thu này.

Một số khuyến cáo về bón phân cho lúa vụ Hè Thu

- Nên bón lót phân lân (Văn Điển, Ninh Bình, Long Thành) để ém phèn ngay từ đầu và cung cấp lân cho cây lúa phát triển tốt. Trên chân đất 3 vụ hoặc trên đất xám, đất giồng cát nghèo hữu cơ có thể tăng cường bón phân hữu cơ, phân vi sinh để cải tạo đất, tăng giữ nước, giữ phân.

- Nên bón phân đợt 1 sớm từ 7-10 ngày và bón nhiều lân, nhiều đạm vì cây lúa Hè Thu mọc trong điều kiền còn gốc rạ của lúa Đông Xuân, trời nắng nóng, dễ bị xì phèn, bị ngộ độc hữu cơ --> rất cần bón nặng đầu giúp cây lúa ra rễ, đẻ nhánh thuận lợi ngay từ đầu là biện pháp quan trọng để đạt năng suất cao.

- Bón phân dợt 2 từ 18-22 ngày (đối với lúa 90-100 ngày), có thể kéo dài đến 25 ngày sau sạ đối với lúa dài hơn 100 ngày. Bón phân dợt 2 trễ sẽ sinh nhiều chồi vô hiệu, là nơi phát sinh nhiều sâu bệnh. Bón trễ làm lúa xanh lâu (do còn phân) ảnh hưởng lớn đến quá trình chuyển sang làm đòng của cây lúa (quy luật 2 xanh, 2 vàng). Bón phân đợt 2 còn có nhiệm vụ sửa ruộng cho đều (bằng biện pháp bón vá áo).

- Bón phân đợt 3 (đón đòng) nông dân còn lúng túng, không biết điều chỉnh lượng phân ra sao cho thích hợp, có gần 50% nông dân bón đón đòng sai kỹ thuật.

- Nên kết hợp với phân bón lá để phun xịt tiếp sức cho ruộng lúa phát triển nhanh, nếu có trục trặc về nước không có nước để bón phân thì hãy xịt phân bón lá (3-5 ngày xịt/lần) giúp ruộng lúa phát triển thuận lợi.

1. TRÊN ĐẤT XÁM:

- Công thức phân bón sử dụng: 92N / 60 P205 / 60 K20 5

- Cách bón: Chọn 1 trong cách cách sau:

Đợt bón

(ngày sau sạ: NSS)

  Lót

 Đợt 1

(7-10 NSS)

Cây con

 Đợt 2

(18-22 NSS)

Đẻ nhánh

 Đợt 3

(40-45NSS)

Làm đòng

 Tổng lượng phân/ha 

(kg)


CÁCH 1

92-60-60

400kg lân1

(Ninh Bình
Văn Điển
Long Thành) 

80 kg Ure

50 kg KCl2 

80 kg Ure

10 kg KCl4

40 kg Ure

40 kg KCl

 400 kg lân

200 kg Ure

100 kg KCl

CÁCH 2

92-60-60

 250kg lân1

(Ninh Bình
Văn Điển
Long Thành)

30 kg DAP

70 kg Ure

50 kg KCl2 

20 kg DAP3

70 kg Ure

10 kg KCl4

40 kg Ure

40 kg KCl 

250 kg lân

180 kg Ure

50 kg DAP

100 kg KCl

CÁCH 3

92-60-60 

0

70 kg DAP

50 kg Ure

50 kg KCl2

20 kg DAP3 

40 kg DAP

60 kg Ure

10 kg KCl4

40 kg Ure

40 kg KCl

150 kg Ure

130 kg DAP

100 kg KCl

 

Ghi chú:

1 Chọn 1 trong 3 dạng lân đều tốt. Lân Long Thành bón sau khi tháo nước xong.

2 Có hiệu quả cao trên đất xám bạc màu, ít hiệu quả trên đất xám mùn (thấp)

3 20 kg DAP in chữ nghiêng không được trộn chung, phải bón riêng vào những chỗ lúa xấu, gò cao, chỗ cấy dặm (bón vá áo, sửa ruộng cho đều)

4 Sử dụng 10 kg KCl bón trước vào những chỗ lúa tốt, còn xanh (chỉ bón kali, không bón Ure)

5 Vùng đất 3 vụ, đất chai, cằn cổi có thể tăng lượng đạm (đợt 1 và đợt 2) lên 10%

2. TRÊN ĐẤT PHÙ SA:

- Công thức phân bón sử dụng: 92N / 46-53P205 / 30 K20 5

- Cách bón: Chọn 1 trong cách cách sau:

Đợt bón

(ngày sau sạ: NSS)

  Lót 

 Đợt 1

(7-10 NSS)

Cây con

  Đợt 2

(18-22 NSS)

Đẻ nhánh

 Đợt 3

(40-45NSS)

Làm đòng 

Tổng lượng phân/ha 

(kg)

CÁCH 1

92-53-30

200kg lân1

(Ninh Bình
Văn Điển
Long Thành) 

30 kg DAP

60 kg Ure

20 kg DAP3

80 kg Ure

 10 kg KCl4

40 kg Ure

40 kg KCl 

200 kg lân

180 kg Ure

50 kg DAP

50 kg KCl

CÁCH 2

92-46-30 

0

50 kg DAP

60 kg Ure

20 kg DAP3

30 kg DAP

60 kg Ure 

10 kg KCl4

40 kg Ure

40 kg KCl

160 kg Ure

100 kg DAP

50 kg KCl

 

2. TRÊN ĐẤT PHÈN:

- Công thức phân bón sử dụng: 82-83N / 60-62P205 / 30 K20 5

- Cách bón: Chọn 1 trong cách cách sau:

Đợt bón

(ngày sau sạ: NSS)

Lót

Xem thêm


SB-Bệnh khô vằn hại lúa

Trong các bệnh nấm hại lúa hiện nay ở nước ta bệnh khô vằn được xếp vào bệnh nghiêm trọng thứ hai sau bệnh đạo ôn và là loại bệnh gây hại chủ yếu trên lúa...


CS-Giống lúa chịu hạn DH39

Giống lúa DH 39 Năng suất trung bình đạt 60 - 65 tạ/ha trong điều kiện nước tưới bấp bênh. Giống có khả năng chịu hạn tốt. Nhiễm trung bình với bệnh đạo ôn...

CS-Kỹ thuật canh tác lúa Nhật Japonica

Giống lúa Nihonmai có chiều cao cây 95-115cm, thân mềm, lá dày, tán gọn, đẻ khá nhanh, bông vừa hạt to, có mầu nâu sáng, hạt gạo trong, cơm dẻo thơm, vị đậm.SB-Bệnh lem lép hạt lúa

Lem lép hạt là thuật ngữ chung để chỉ triệu chứng hạt lúa bị lép, lửng không cho năng suất. Biểu hiện 3 dạng là lép trắng, lép xanh và lép đen.
Hotline: 1533