CS-Kỹ thuật trồng Keo lai

Giống keo lai này được phát hiện ở một số tỉnh vùng Đông Nam bộ, ở Ba Vì (Hà Tây) và một số tỉnh khác.