CS-Kỹ thuật trồng cây hoa huệ đơn giản

Cây hoa huệ là cây trồng ban đêm có nguồn gốc ở Mexico. Trong môi trường sống tự nhiên nó thích những khu vực có nhiều đất cát kết hợp với chất hữu cơ...