SB-Hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại quan trọng trên cây rau họ thập tự

Để phòng trừ hiệu quả sâu bệnh hại trên cây rau thập tự cần áp dụng đồng bộ các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp, theo dõi phát hiện sớm và xử lý kịp thời.