CS-NHỮNG KỸ THUẬT CƠ BẢN VỀ TRỒNG PHONG LAN

Phong lan là 1 loài hoa nở rất bền, được chọn là loại hoa vương giả nhất. Tuy nhiên đây là loại hoa khó trồng đối với những người chưa hiểu ý về chăm sóc nó...