Khuyến cáo trong vụ nuôi tôm mới

2017-10-12 10:26:51

Theo Trung tâm Khuyến nông Cà Mau, năm nay lượng mưa lớn, sẽ thuận lợi cho công việc rửa mặn làm mô hình tôm – lúa. Tuy nhiên, lượng mưa nhiều cũng làm độ mặn trong vuông tôm giảm mạnh và gây biến động môi trường. Đây là những thông tin cần được nông dân lưu ý trong quá trình sản xuất.

Trung tâm Khuyến nông khuyến cáo: Đối với hình thức nuôi quảng canh và thâm canh, người dân cần hết sức chú ý khâu chăm sóc. Nếu độ mặn dưới 7%o nên ngưng thả tôm, tập trung vào chăm sóc đàn tôm đang có. Bên cạnh đó, cần chú ý quản lý các môi trường nuôi như PH, độ kiềm và các loại rong tảo. Riêng đối với mô hình nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh, ở những vùng có đủ điều kiện, bà con lưu ý nếu có thả tôm thì cũng thả mật độ thấp.

Hiện nay, thị trường EU và Mỹ đang nhập mạnh mặt hàng tôm để chuẩn bị cho dịp lễ, tết cuối năm dẫn đến giá tôm tăng. Tuy nhiên, thông thường chỉ đến khoảng cuối tháng 11 nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường này sẽ giảm mạnh và giá tôm khó duy trì. Chính vì vậy, người nuôi tôm cần cân nhắc xuống giống vụ mới khi điều kiện nuôi hiện nay không thật sự thuận lợi và một vụ tôm kéo dài ít nhất 2 – 3 tháng./.

(Theo Đài PT-TH Cà Mau - 09/10/2017)


Xem thêm