N-Các giống gà hướng thịt nhập nội

2018-05-09 11:35:01

Yêu cầu đối với các giống gà hướng thịt là phải đạt được chỉ tiêu tăng trọng nhanh; Tỷ lệ thịt đùi, thịt lườn lớn; Tiêu tốn thức ăn cho tăng trọng thấp; Số gà con nuôi thịt thu được từ một mái phải lớn.

Gà Hybro (HV85)

Là gà chuyên dụng thịt cao sản của Hà Lan, nhập vào Việt Nam từ năm 1985 do Cu Ba giúp đỡ, gồm 3 dòng S1, S3, S5. Sau đó được đổi thành V1, V3, V5. Và từ năm 1990 nhập thêm dòng A. Các dòng A, Vl được gọi là dòng trống, có nguồn gốc từ gà Comish trắng. Các dòng V3, V5 được gọi là dòng mái, có nguồn gốc là giống Plymouth Rock trắng.

Gà BE88

Ðây là bộ giống gà thịt thuần chủng, được nhập vào Việt Nam tháng 6/1993 từ Cu Ba. Gồm 4 dòng thuần Bl, El, B4, E3. Trong đó Bl và El được dùng làm dòng trống có nguồn gốc từ giống Comish trắng. B4 và E3 là hai dòng mái có nguồn gốc từ giống Plymouth trắng. Bốn dòng thuần giống gốc Bl, El, B4, E3 hiện đang được nuôi giữ tại Xí nghiệp gà giống dòng thuần Tam Ðảo, Vĩnh Phúc.

Gà AA

Gà AA (Arbor Acress) là giống gà thịt cao sản có nguồn gốc từ Mỹ, mới được nuôi nhiều ở Việt Nam từ năm 1993. Gà AA có năng suất rất cao, là một trong những giống gà thịt cao sản của thế giới. Lúc 49 ngày tuổi gà trống đạt 2,8 kg, gà mái đạt 2,6 kg. Tiêu tốn thức ăn cho 1 kg tăng trọng 1,9 - 2 kg.

Gà Isa Vedette

Là giống gà thịt cao sản của Pháp, mới được nhập vào Việt Nam từ mấy năm gần đây từ hãng Isa dưới dạng gà bố mẹ. Gà broiler Isa Vedette ở Pháp lúc 49 ngày tuổi có khối lượng cơ thể của con trống là 2,57 kg, con mái là 2,27 kg. Tiêu tốn thức ăn cho 1 kg tăng trọng là 1,96 - 2 kg, tỷ lệ thịt đùi chiếm 15 - 16%, thịt lườn chiếm 16,5 - 17%

Gà Avian

Có nguồn gốc ở Mỹ, mới nhập vào nước ta từ Thái Lan. Gà bố mẹ có năng suất cao, xấp xỉ giống gà AA. Khối lượng cơ thể gà mái lúc 20 tuần tuổi là 2 - 2,1 kg, gà trống là 2,6 kg. Lúc 49 ngày tuổi gà trống đạt 2,4 - 2,5 kg, gà mái 2,2 - 2,3 kg. Tiêu tốn thức ăn cho 1 kg tăng trọng 2,1 - 2,2 kg. Hiện nay giống gà này đang được nuôi nhiều tại và các tỉnh phía Nam nước ta.

Gà RoSS 208

 Giống gà này có nguồn gốc ở Ireland, cũng là một trong những giống gà thịt cao sản của thế giới. Gà thịt thương phẩm lúc 7 tuần tuổi đạt 2,29 kg; Tiêu tốn 2 - 2,1 kg cho 1 kg tăng trọng; Tỷ lệ thân thịt, thịt đùi thịt lườn rất cao; Tỷ lệ thân thịt đạt 74 - 75%; Thịt đùi chiếm 15 - 16%, thịt lườn chiếm 16 - 17%. Giống gà này được nuôi nhiều ở Viện Chăn nuôi, Xí nghiệp gà Châu Thành, Nam Ðịnh.

THIÊN BÌNH

Theo nguoichannuoi.com

Xem thêm