N-Tiêm phòng một số bệnh cho chim bồ câu

2019-12-19 16:11:14

Một số vacxin bắt buộc phải tiêm cho chim bồ câu trong quá trình nuôi

1. Phòng bệnh Niucatxơn:
- Nhỏ trực tiếp vào mồm, mũi, mắt (1 liều vacxin pha 0.4 ml)Latosa hoặc ND - IB lần 1 lúc 3-4 ngày tuổi
- Cho uống vacxin này lần 2 vào lúc 18-21 ngày
- 45 ngày tuổi tiêm dưới da nách, cánh vacxin Niucatxơn H1sau đó cứ 4-6 tháng tiêm lại 1 lần.
 
2. Đậu gà
Dùng vacxin đậu gà chủng cho chim: 1000 liều vacxin pha 1 ml, vào lúc gà 1-2 ngày tuổi
 
3. Phòng bệnh cúm H5N1:
- 20-28 ngày tuổi tiêm 0.3 ml vacxin cúm H5N1 lần 1
- 50-56 ngày tiêm nhắc lại lần 2
- Cứ 3-4 tháng sau tiêm lại 1 lần
 
4. Phòng bệnh viêm phế quản
- Nếu dùng ND - IB để phòng Niucatxonluc 3-4 và 18-21 ngày tuổi thì đến lúc chim được 45-50 ngày tuổi cho uống IB chủng H52 là đủ
- Sau đó mỗi năm cho uống lại IB chủng H52 này 2 lần cách nhau 6 tháng.
 
5. Phòng bệnh Viêm thanh khí quản
- Nhỏ mũi, mồm vacxin ILT-Laringo lần 1 lúc 15-20 ngày tuổi
- cho uống nhắc lại lần 2 lúc 45-50 ngày tuổi
 
6. Nếu chim giống-chim đẻ thì phải tiêm vacxin giảm đẻ EDS76 10-15 ngày trước khi lên đẻ.

Theo nguoichannuoi.vn


Xem thêm
Cộng Ngay 10.000 Cho 100% Khách Hàng
Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia