CB-Phòng và trị một số bệnh thường gặp ở các măng

Việc phòng bệnh cho cá măng phải được tiến hành ngay từ đầu để giám bớt rủi ro trong quá trình nuôi