Gà đứng không vững, chân run, sốt, mắt nhắm nghiền là biểu hiện của bệnh gì?

2019-11-13 16:22:11

Gà đứng không vững, sốt, bỏ ăn, mắt nhắm nghiền, sã cánh, đi ngoài phân trắng nước là biểu hiện của bệnh gì? 


Xem thêm
Cộng Ngay 10.000 Cho 100% Khách Hàng
Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia