Làng nát rượu là có thật - Ái ngại với cuộc sống đắm chìm trong men rượu!

2019-02-13 15:45:06


Xem thêm

"BOT" nông thôn của bà lão miền Tây

Bà Yến cùng chồng san lấp đất đen, bỏ ra mấy chục triệu đồng mua vật tư, thuê thợ thi công con lộ ngang 0,5 m, dài hơn một cây số trên đất nhà mình.