Làng sinh đôi: nước giếng thần chữa hiếm muộn, giúp sinh đôi.

2019-05-08 16:27:42

Tại ấp Hưng Hiệp, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai, số lượng các cặp sinh đôi nhiều đến mức khiến người ta tin rằng uống nước ở làng này có thể chữa bệnh vô sinh, còn sinh đôi, sinh ba. Trước sự việc kì lạ này, nhiều tổ chức đã tìm đến tận nơi để lấy mẫu nước về nghiên cứu. Tuy nhiên, cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân lí giải cho việc nhiều cặp sinh đôi ở làng này.


Xem thêm