Lệ Thủy phát huy vai trò hợp tác xã nông nghiệp

2017-05-31 10:58:22

Năm 2016, toàn huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) có 57 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó 41 HTX có lãi tại 9 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

 

htx

Xây dựng cánh đồng lớn SX theo hệ thống thâm canh SRI góp phần tăng thu nhập cho thành viên HTX

Các HTXNN ở Lệ Thủy sau khi được chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012 đã không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, mở rộng các khâu dịch vụ nên cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân. Tổng nguồn vốn SXKD đạt trên 217 tỷ đồng; doanh thu ước đạt 52 tỷ đồng, tăng 2,1% so với năm 2015; lợi nhuận đạt trên 4,3 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ.

Nhờ hoạt động có hiệu quả nên các HTXNN đã có vai trò và đóng góp quan trọng để hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM, đặc biệt là tiêu chí giao thông nội đồng, bê tông hóa kênh mương tưới tiêu ...; trở thành cầu nối cho sự phát triển nông nghiệp, trao đổi hàng hóa nông sản, chuyển đổi cơ cấu lao động, đổi mới tổ chức mô hình sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo...

Theo nongnghiep


Xem thêm