Máy cấy lúa chạy bằng điện, một lần sạc năng suất bằng 12 người cấy

2019-11-18 16:35:11

Khi máy di chuyển, 5 mỏ cấy tự động cấy mạ xuống ruộng. Thiết bị do anh Trần Văn Thành, 27 tuổi, sáng chế đã thay thế sức lao động của 12 nhân công.


Xem thêm


Cộng Ngay 10.000 Cho 100% Khách Hàng
Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia