Máy cấy lúa chạy bằng điện, một lần sạc năng suất bằng 12 người cấy

2019-11-18 16:35:11

Khi máy di chuyển, 5 mỏ cấy tự động cấy mạ xuống ruộng. Thiết bị do anh Trần Văn Thành, 27 tuổi, sáng chế đã thay thế sức lao động của 12 nhân công.


Xem thêm