Máy tách phân: "Siêu nhân" xử lý chất thải chăn nuôi

2020-11-19 14:04:11

Trong quá trình chăn nuôi lợn, trâu, bò, lượng chất thải thải ra môi trường là vô cùng lớn. Việc sử dụng bể biogas để xử lý phân là vô cùng cần thiết. Đặc biệt khi sử dụng máy tách phân, người chăn nuôi có thể tách chất thải thành phân khô.
 


Xem thêm


Cộng Ngay 10.000 Cho 100% Khách Hàng