Muôn kiểu chống trộm khiến "đạo tặc" chảy nước mắt

2018-10-03 12:05:58

Các đạo tặc khi hành nghề mà bắt gặp phải những kiểu chống trộm bá đạo như thế này chắc cũng cười chảy nước mắt mất.

Cứ phải khóa nhiều như thế này cho an toàn.

Không đâu an toàn bằng để ngay bên cạnh mình.

Khóa này thì trộm thấy cũng khiếp vía.

Cứ phải an toàn, một mét vuông mấy đứa ăn cắp.

Cách chống trộm "mít tặc".

Vệ sĩ thế này thì không cần gì phải lo lắng.

Để trong nhà cũng phải chắc chắn các thím ạ.

Có trộm được xe thì cũng không đi được.

Khóa kiểu này "an toàn" quá đấy.

Trộm nào còn dám ngồi lên chiếc xe này.

Thử thách cực đại đối với các "đạo tặc".

Cứ phải cẩn thận không bao giờ thừa.

Lời nhắn nhủ đầy sức nặng với các xoài tặc.

Chống trộm chỉ có sinh viên mới hiểu.

Đi ăn cỗ mất mấy đôi dẹp rồi nên phải cẩn thận.

 

Theo danviet.vn

Xem thêm