N-Năm 2019 sẽ rất nóng, bảo vệ vật nuôi ra sao?

Vào những ngày hè nắng nóng, nếu không chống nóng tốt, năng suất và chất lượng vật nuôi sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí chết hàng loạt do cảm nóng, cảm nắng