Nam Định công bố dịch lùn sọc đen hại lúa vụ mùa

2017-10-05 17:05:07

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đã ký Quyết định số 2211/QĐ-UBND công bố dịch bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ mùa năm 2017 tại các huyện Giao Thuỷ, Xuân Trường, Hải Hậu, Trực Ninh.

 Lùn sọc đen hại lúa mùa

Tại quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị giao Chủ tịch UBND các huyện: Giao Thuỷ, Xuân Trường, Hải Hậu, Trực Ninh; Giám đốc Sở NN-PTNT và thủ trưởng các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật khi có công bố dịch, quy định của Bộ NN và PTNT, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn về phòng chống dịch bệnh lùn sọc đen hại lúa.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. 

MAI CHIẾN

Theo Nongnghiep.vn 05/10/2017

Xem thêm